brandbox_afbeelding

starSteunt u onze Walk?star

Update 1 oktober 2021
 
Nog tot eind maart 2022 op het Metroplein
Al enige tijd hangen er donkere wolken boven onze Walk of Fame. Veel tegels moeten worden hersteld of vernieuwd omdat de toplaag is afgebladderd. Bovendien passen de tegels niet in het herinrichtingsplan voor Hart van Zuid. Begin april 2022 wordt het Metroplein opnieuw ingericht en moeten alle tegels zijn verplaatst.
 
Geen nieuwe plek voor alle tegels
Helaas is het niet mogelijk om alle tegels te renoveren en te verhuizen naar een nieuwe plek in Rotterdam. Uit een studie bleek dat op de West-Kruiskade slechts een klein aantal tegels in het trottoir kan worden geplaatst. Daarnaast hebben fondsenwerving, sponsoring en een doneeractie nog onvoldoende financiële middelen opgeleverd om tientallen tegels te vernieuwen.
 
In elk geval onze Rotterdammers
Omdat het bestuur van de Walk of Fame in elk geval de tegels van onze Rotterdamse sterren wil behouden, wordt een nieuw toekomstplan uitgewerkt. Dat houdt in dat tegels uit de collectie afzonderlijk worden herplaatst op plekken die van betekenis zijn, of zijn geweest, voor de betreffende sterren. Bijvoorbeeld de tegel van Bep van Klaveren bij zijn standbeeld in Crooswijk en de tegel van André van Duin in Historisch Delfshaven, dicht bij het huis waar hij geboren is. Voor het realiseren van dit plan is medewerking van de gemeente cruciaal. Ook moet nog financiering worden gevonden om nieuwe tegels te maken en te plaatsen.   
 
Adoptie en veiling boventallige tegels
Tegels die niet kunnen worden behouden worden ter adoptie aangeboden of via internet geveild. Dat gebeurt voor zover het Nederlandse sterren betreft in overleg met hen, hun management of eventuele nabestaanden. Sommige tegels gaan naar een museum of zijn ter adoptie aangeboden aan degenen die de tegel bij de verhuizing in 2014 hebben gesponsord. De tegels waarvoor geen nieuwe bestemming is gevonden worden begin 2022 via internet geveild. De nieuwe eigenaren kunnen de tegels eind maart ophalen.
 
U kunt ons helpen!
Als tegelsponsor zorgt u dat een eerbetoon van uw favoriete ster behouden blijft.
U kunt ook een steentje bijdragen via www.doneeractie.nl - elke euro is welkom!
En wilt u op de hoogte blijven, volg ons op Facebook: Walk of Fame Rotterdam
 
Vragen? Mail ons: info@walkoffame.nl